Energetske naljepnice

HEP PDF Propis o Energetskim naljepnicama možete skinuti Ovdje
 

Na temelju zakona o energiji (N.N.68/01 i 177/04) te Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja, propisan je oblik i sadržaj oznake o energetskoj učinkovitosti kućanskih aparata ENERGETSKE NALJEPNICE.
Njena osnovna funkcija je informiranje potrošača a time i poticanje na izbor najekonomičnijih i ekološki najprihvatljivijih uređaja.
 

Izgled energetske naljepnice za hladnjake, ledenice i njihove kombinacije.Detalji oznake prema slikovnom prikazu br. 1 imaju sljedeće značenje:

ener_naljepnica01


I. Ime ili trgovačka oznaka dobavljača

II. Dobavljačeva oznaka tipa/modela

III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem V. Priloga.
Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.

IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.)

V. Potrošnja energije u skladu s HRN EN 153 izrašena u kWh/godina (tj. za 24 sata x 365
dana);

VI. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za svješe namirnice koji ne podliješu
označavanju zvjezdicama (tj. radna temperatura -6°C);

VII. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za smrznute namirnice koji podliješu
označavanju zvjezdicama (tj. radna temperatura -6°C);

VIII. Označavanje zvjezdicama odjeljaka za smrzavanje namirnica u skladu s prihvaćenom
regulativom;

IX. Podaci o izmjerenoj razini buke (ako su raspološivi).

 

VAŽNO !

Slovčane oznake na obojanim strelicama lijevo pokazuju moguće stupnjeve energetske učinkovitosti aparata, a bijela oznaka na crnoj strelici desno označava u koju grupu energetske učinkovitosti dotični aparat pripada.
Stupnjevi su označeni slovima od A do G.
A se odnosi na najučinkovitiji aparat, a G energetski najmanje učinkovit aparat.
Treba naglasiti da aparati iz A razreda upotrebljavaju najviše 55% od energije što upotrebljava prosječni istovrsni aparat na tržištu.
To ne znači da aparati u istoj klasi troše jednako pa je stoga dobro dodatno provjeriti brojčanu oznaku u redu niže koja govori o prosječnoj godišnjoj potrošnji el.energije.

Energetski razred upotreba el.energije (istovrsni aparati)

A —— manje od 55%   
B —— manje od 65%   
C —— manje od 90%   
D —— manje od 100%
E —— manje od 110%
F —— manje od 125%
G —— više od 125%    

Za primjer aparati iz A razreda troše oko polovicu manje energije od aparata iz D razreda
 

Energetska naljepnica predstavljena je na europskim tržištima 1995. Njena je osnovna svrha pružiti potrošačima standardizirane informacije o potrošnji energije te drugim svojstvima i djelotvornostima najznačajnijih aparata i na taj način pomoći potrošačima u odabiru najučinkovitijeg proizvoda. U tom je smislu energetska naljepnica imala ključnu ulogu u motiviranju poboljšanja energetske učinkovitosti najznačajnijih aparata predstavljajući tako i primjer drugim zemljama svijeta. Naljepnica je pomogla usmjeriti razvojne aktivnosti proizvođača u takvom smjeru da je danas najveći broj proizvoda svrstan u najviše energetske razrede.

Kako bi održala svoju temeljnu svrhu, t.j. pomoći potrošačima prilikom donošenja odluke o kupnji, naljepnicu je trebalo preispitati. Stoga je 19. svibnja 2010, na temelju prijedloga Europske komisije, Europski parlament usvojio Direktivu 2010/30 EU koja postavlja ključne principe i jamčenja, uključujući Odredbe za grupe proizvoda kao što su hladnjaci i zamrzivači, perilice rublja i posuđa te televizori. Odredbe za druge grupe najznačajnijih aparata uslijedit će uskoro.

Nova je naljepnica sačuvala prepoznatljivi dizajn i klasifikaciju proizvoda u sedam energetskih razreda, od A do G, kodiranih bojom od tamnozelene (visoka energetska učinkovitost) do crvene (niska energetska učinkovitost). Zadržan je i format naljepnice. Novosti uključuju i opciju uključivanja tri nova razreda A+, A++ i A+++ kao i uvođenje neverbalnih, univerzalnih komunikacijskih piktograma. Zavisno o vrsti proizvoda, nova energetska naljepnica uključuje i opće informacije kao što su razina buke i upotrijebljene metode za definiranje energetskog razreda i izračuna indeksa energetske učinkovitosti,.

Proizvođačima većina obveza ostaje ista. Oni moraju trgovcima isporučiti proizvode opremljene s energetskim naljepnicama i pružiti standardizirane informacije o proizvodu na svoj dokumentaciji i informacijskom materijalu. Nadalje, proizvođači su odgovorni za točnost informacija navedenih na naljepnicama i u standardiziranim tabelarnim podatcima. S druge strane, trgovci na malo moraju vidljivo izložiti naljepnicu na prodajnom mjestu, na jasno vidljivom mjestu, s prednje strane ili na gornjem dijelu kućišta proizvoda. Proizvodima, koji sada imaju staru energetsku naljepnicu, biti će dozvoljeno da ostanu u ponudi dok se ne potroše sve zalihe. Iznimke uključuju prodaju na daljinu, prodaju preko interneta i druge metode prodaje kada kupac nije u mogućnosti vidjeti izloženi proizvod; za takvu će prodaju odredbe Direktive biti potpuno djelotvorne od travnja 2012.

Na našoj stranici uz svaki proizvod (koji po zakonu treba imati Energetsku naljepnicu) u galeriji slika nalazi pripadajuća slika Energetske naljepnica.

Klimatski razred

Kućanski rashladni uređaji razvrstavaju se u jedan ili više klimatskih razreda prema prosječnoj temperaturi okoline:

Kimatski razredi Simbol Prosječna temperatura okoline (° C)
Umjeren u širem rasponu SN + 10 + 32
Umjeren N + 16 + 32
Suptropski ST + 16 + 38
Tropske T + 16 + 43