Preuzimamo EE otpad

Sakupljanje EE otpada

Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.
U našim dućanima možete ostaviti mali EE otpad. Ako niste u blizini naših dućana, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača.
Građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske na nekoliko načina:

-pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
-preko SMS-a na broj 098 444 110
-unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
-putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com

Građani mogu EE otpad i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište
reciklažna dvorišta - sabirni centri


Kupi-Povoljno.com.hr (Sjajna Zvijedza j.d.o.o.) je obvezna prilikom prodaje EE opreme krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj, bez naknade preuzeti EE otpad od posjednika u kućanstvu ukoliko se vrši osobna dostava iste po sistemu jedan za jedan, ako potječe od EE opreme iz Dodatka 1. točke 1. do 7. odnosno Dodatka 3. Pravilnika i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema.Uređaj mora biti pripremljen ispred vratiju odnosno kuće,objekta, zgrade.Ukoliko dostavu vrši Kurirska služba (npr. Overseas, Hp Express, itd) EE otpad ne preuzimaju oni nego naručite preuzimanje otpada putem našeg obrazca na dnu stranice ili se obratite službi za besplatno prikupljanje EE otpada pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati).

Popis EE opreme iz Dodatka 1.

1. Veliki kućanski uređaji
2. Mali kućanski uređaji
3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
5. Rasvjetna oprema
6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

Popis EE opreme iz Dodatka 3.

1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2
3. Žarulje
4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; opremu informatičke tehnike (IT) i opremu za telekomunikacije; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1., 2. i 3.

5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1. do 3. i 6.

6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.